دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان مجارستان

دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان مجارستان

دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان مجارستان دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان مجارستان دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان در شهر بوداپست مجارستان Szent Istvan University پس از آن که مجارستان در سال ۱۹۹۴ عضو اتحادیه اروپا... ادامه مطلب »