دانشگاه کوروینوس مجارستان

دانشگاه کوروینوس مجارستان

دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست در شهر بوداپست دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست در شهر بوداپست دانشگاه اقتصاد دانشگاه سلطنتی مجاری است که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شده است. هیئت علمی این دانشگاه سازمانی... ادامه مطلب »