ایران – مجارستان ترکیبی از

تحصیل در مجارستان رشته های پزشکی

تحصیل در رشته های پزشکی

تحصیل در رشته های گروه پزشکی مانند پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی به زبان انگلیسی

تحصیل در مجارستان مهندسی

تحصیل در رشته های مهندسی

تحصیل در رشته های مهندسی در مجارستان در تمتمی مقاقط به زبان انگلیسی و امکان کار بعد از اتمام تحصیل

تحصیل د مجارستان گروه انسانی

تحصیل در رشته های انسانی

تحصیل در رشته های گروه انسانی مانند اقتصاد و روان شناسی به زبان انگلیسی به همراه حذب در بازار کار در اروپا

خدمات بی نظیر ایران مجارستان

تیم تخصصی ما اینجاست تا معنای واقعی پشتیبانی را به شما نشان دهد.

مشاوره تحصیلی

مشاوره رایگان در همه مقاطع تحصیلی

برسی رایگان شانس اقامتی شما

اخذ پذیرش تحصیلی از کشور و دانشگاه مورد نظر

کمک جهت اقدام برای اخد ویزای شما

استقبال از شما در کشور مقصد توسط نمایندگان ما

آخرین اخبار تحصیلی ایران و مجارستان

تیم تخصصی  ما اینجاست تا معنای واقعی پشتیبانی را به شما نشان دهد.

هرآنچه برای تحصیل در خارج از کشور نیاز دارید.

درباره گروه ما

تحصیل در مجارستان

تیم تخصصی ایران مجارستان اینجاست تا معنای واقعی پشتیبانی را به شما نشان دهد.

فهرست